Candy Crush Saga PC Hilesi

 HİLE İÇİN GERKENLER;

1) Mozilla Firefox kurulmalıdır. İndir (Hile sadece Mozilla'da çalışmaktadır.)
2) Hile programını İndir
KURULUM;


-Açılan Sayfadaki "Install Extension" düğmesini tıklayın.

-"I understand and agree with the above" yazan yere tıklayınız.

- "İzin Ver"i seçin (Allow) eğer bu çıkmazsa yukarıda sarı renkli bir çubuk olacak ona tıklayın
-"Şimdi Kur"a tıklayın (Install Now)
-Mozillay'ı kapatıp yeniden açıp hilenizi çalışır hale getirin.
-Firefox'ta Extension (Eklentiler) kısmında leethax eklentisinde "Varsayılan" seçili olduğuna emin olun.
-Programı kurduktan sonra  Candy Crush Saga oyununu açın.

Excel'de Rakamı Yazıyla Yazma

Function ParaCevir(Para, Optional PBirim = "TL", Optional KBirim = "Kuruş")
Dim ParaStr As String
Dim Lira As String, Kurus As String

If Not IsNumeric(Para) Then
ParaCevir = "GİRİLEN DEĞER SAYI DEĞİL!"
Exit Function
End If

ParaStr = Format(Abs(Para), "0.00")

Lira = Left(ParaStr, Len(ParaStr) - 3)
Kurus = Right(ParaStr, 2)

ParaCevir = IIf(Para < 0, "Eksi ", "") & Cevir(Lira) & " " & PBirim & " " & _
IIf(Val(Kurus) <> 0, Cevir(Kurus) & " " & KBirim & " ", "")
End Function

Private Function Cevir(SayiStr As String) As String
Dim Rakam(15)
Dim c(3), Sonuc, e

Birler = Array("", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz")
Onlar = Array("", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan")
Binler = Array("Trilyon", "Milyar", "Milyon", "Bin", "")

SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr

For i = 1 To 15
Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1))
Next i

Sonuc = ""
For i = 0 To 4
c(1) = Rakam(i * 3 + 1)
c(2) = Rakam(i * 3 + 2)
c(3) = Rakam(i * 3 + 3)
If c(1) = 0 Then
e = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e = "yüz"
Else
e = Birler(c(1)) + "Yüz"
End If
e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3))
If e <> "" Then e = e + Binler(i)
If (i = 3) And (e = "BirBin") Then e = "Bin"
Sonuc = Sonuc + e
Next i

If Sonuc = "" Then Sonuc = "Sıfır"

Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) - 1)
End Function
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Formülü =ParaCevir(A1) ve =Cevir(A1) şeklindedir. (A1, rakamın olduğu örnek hücre)
Exceli açıyoruz alt+F11’e basıyoruz. Microsoft Visual Basic açılıyor. İnsert sekmesinde module' yi açıyoruz ve yukarıda verilen makroyu yapıştırıyoruz. Kapatıp excel’e dönüyoruz.  İstediğimiz rakamı yazıya çeviriyoruz.www.git2.com'u Anasayfadan Kaldırma

Öncelikle bilgisayarınızda bulunan internet explorer, mozilla firefox, chrome tarayıcıların hangileri varsa bütün kısayollarını temizleyin. Daha sonra bilgisayarınızın C>program files'dan tarayıcınızın yüklü olduğu dosyayı bulun ve oradan tekrar kısayol oluşturun. Bu şekilde sorun çözülmüş olacaktır.

Windows 8 Release Preview


Sistem Gereksinimleri

Windows 8 Release PreviewWindows 7 ile çalışan aynı donanımla mükemmel çalışır:
  • Processor (İşlemci): 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı
  • RAM (RAM): 1 gigabayt (GB) (32 bit) veya 2 GB (64 bit)
  • Hard disk space (Sabit disk alanı): 16 GB (32 bit) veya 20 GB (64 bit)
  • Grafik kartı: WDDM sürücülü Microsoft DirectX 9 grafik cihazı
Belirli özellikleri kullanmaya yönelik ek gereksinimler:
  • Dokunmayı kullanmak için, çok noktalı dokunmayı destekleyen bir tablet veya monitör gereklidir.
  • Uygulamaları indirip çalıştırmak amacıyla Windows Mağazası'na erişmek için etkin bir Internet bağlantısı ve en az 1024 x 768 ekran çözünürlüğü gereklidir.
  • Uygulamaları kullanmak için en az 1366 x 768 ekran çözünürlüğü gereklidir.
  • Internet erişimi (ISP ücretleri uygulanabilir)

Türkçe

64 bit (x64) İndir (3,3 GB) 
               32 bit (x86) İndir (2,5 GB)           


Ürün AnahtarıTK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF